پروژه اختصاصی طراحی وبسایت

پروژه اختصاصی طراحی وبسایت

 طراحی سایت اختصاصی چیست؟

 این نوع طراحی سایت برای افرادی است که دقیقا میدانند چه میخواهند یا در ابتدای کار نیاز سنجی قویتری نسبت به کارخود انجام داده اند.

نوشتن پروپوزال

این یکی از ضروریات است زیرا برای شما باید یک طراحی سایت جداگانه انجام شود و باید از ابتدا کدنویسی انجام شود.

برآورد هزینه های طراحی سایت

در این مرحله شرکت هزینه های طراحی وبسایت شما را بخش بندی میکند و این برآورد هزینه ممکن است از هزینه طراحی وبسایت عادی بیشتر شود.

جلسات طراحی وب سایت

در این جلسه توافقات اولیه برای طراحی و ساخت سایت به صورت مستند نوشته می شود و به امضای ۲ طرفین قرار می گیرد.

تحویل طرح اولیه از وب سایت

در این مرحله یک طرح اولیه از وبسایت شما برای بازبینی به شما داده میشود.

کدنویسی طراحی وب 

این مهم ترین قسمت از طراحی وبسایت شما است که پیاده سازی وب سایت بر اساس زبان های برنامه نویسی انجام میشود.

برای مشاوره و طراحی وبسایت اختصاصی باما تماس بگیرید 

03132671890

03132674939

09133777745

طراحی سایت - طراحی وبسایت - طراحی پروژه اختصاصی - طراحی اپلیکیشن - طراحی سایت در اصفهان