نمایشگاه تکنولوژی، استارتاپ و اپلیکیشن اصفهان

حضور سایت ساز یابکو در نمایشگاه تکنولوژی، استارتاپ و اپلیکیشن اصفهان  سوم تا ششم مهر نمایشگاه بین المللی تکنولوژی، استارتاپ و اپلیکیشن در اصفهان آغاز شد.این نمایشگاه یکی از مهم ترین نمایشگاه...

ادامه مطلب