استارتاپ چیست؟

استارتاپ چیست؟ استارتاپ به فارسی یعنی شرکت تازه تاسیس یا شرکت نوپا.استارتاپ به این معنی نیست که باید حتما در حوزه فناوری اطلاعات باشد بلکه استارتاپ میتواند در هر زمینه ای باشد، اما چون بسیاری از استار...

ادامه مطلب