استفاده از چاپ سه بعدی برای رفع صدمات نخاعی

استفاده از چاپ سه بعدی برای رفع صدمات نخاعی دانشگاه مینه سوتا آمریکا یک روش جدید برای از بین بردن صدمات نخاعی با استفاده از چاپ سه بعدی ابداع کرده است، در واقع با این روش که به تازگی ابداع شده است بیم...

ادامه مطلب