تفاوت سرور داخلی و خارجی در چیست؟

تفاوت سرور داخلی و خارجی در چیست؟امروزه به دلیل اینکه برخی شرکت ها تقاضای سرور داخلی دارند بیشتر سرورها از داخل کشور تهیه میشوند.سرورهای داخلی هزینه بالاتری نسبت به سرورهای خارجی دارند به دلیل اینکه د...

ادامه مطلب